Nazwa
Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi  
Ulica
al. ks. kard. S.A. Wyszyńskiego 86  
Kod
91-047  
Miejscowość
Łódź  
Telefon
042 258-48-83  
Fax
042 258-48-83  
Strona www
www.zsi1.edu.lodz.pl  
Opis

Szkoła:

  • Stwarza takie warunki i atmosferę, aby zarówno dzieci zdrowe, niepełnosprawne jak i wybitnie zdolne znalazły w niej dla siebie miejsce,
  • Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z kilku przedmiotów i realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych,
  • Kładzie nacisk na stosowanie metod aktywizujących uczniów,
  • Umożliwia nauczycielom opracowanie autorskich programów,
  • Pracuje nad rozwojem, udoskonalając koncepcje programowe i organizację zajęć,
  • Współpracuje ze środowiskiem lokalnym,
  • Respektujące standardy krajowe i potrzeby środowiskowe.
 
Redakcja
Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2010-01-08 14:33:50