Nazwa
Policealne Studium Geodezyjne we Wrocławiu  
Ulica
ul. Tęczowa 60  
Kod
53-603  
Miejscowość
Wrocław  
Telefon
071 354-54-80; 602 650 888, 696 486 399  
Fax
071 354-54-80  
Strona www
www.policealne-studium.pl  
Opis

Studium jest szkołą dla dorosłych – absolwentów szkół średnich. Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do zdobycia zawodu geodety zgodnie z uzdolnieniami i aspiracjami. Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują:

•świadectwo ukończenia Studium,

•po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dyplom uzyskania tytułu zawodowego technik geodeta, oraz certyfikat w języku polskim i angielskim.

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2010-01-18 20:21:34