Nazwa
Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim  
Ulica
ul. Parkowa 9  
Kod
59-600  
Miejscowość
Lwówek Śląski  
Telefon
075 782-45-25  
Fax
075 782-35-77  
Strona www
 
Opis

W skład zespołu wchodzi :

  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dzieci i młodzieży z zaburzonym zachowaniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, w którego skład wchodzą :

- szkoła podstawowa

- gimnazjum

- zasadnicza szkoła zawodowa

- grupy wychowawcze ( internat) 

  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem  umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w którego skład wchodzą :

- szkoła podstawowa

- gimnazjum

- zasadnicza szkoła zawodowa

- szkoła przysposabiająca do pracy

- grupy wychowawcze ( internat)

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2010-01-19 21:50:34