Nazwa
ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W KORONOWIE  
Ulica
ul. Dworcowa 36  
Kod
86-010  
Miejscowość
Koronowo  
Telefon
52 382-22-75  
Fax
52 382-24-21  
Strona www
www.zpkoronowo.pl  
Opis

Placówka resocjalizacyjna, jaką jest Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie powstała decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości w 1951 r. w budynku po byłym sądzie grodzkim.

Wraz ze zmieniającym się systemem oświatowym oraz zapotrzebowaniem w placówce funkcjonowały różnego typu szkoły i sposoby kształcenia zawodowego. Były to: szkoła podstawowa, szkoła podstawowa dla pracujących i szkolenie zawodowe systemem rzemieślniczym, zasadnicza szkoła zawodowa (istnieje od 1988 r.).

Aktualnie wychowanki zdobywają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej zdobywając równolegle kwalifikacje w zawodach: krawiec, fryzjer, kucharz, i dodatkowo systemem kursowym w zawodzie cukiernik, kosmetyczka, hafciarka.

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2010-06-18 14:23:13