Nazwa
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu  
Ulica
ul. Dolna 4  
Kod
22-400  
Miejscowość
Zamość  
Telefon
84 639-68-05  
Fax
84 639-68-05  
Strona www
www.przedszkole-6.com.pl  
Opis

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu umiejscowione jest w dzielnicy nazywanej Karolówką, przy ulicy Dolna 4.
Placówka mieści się w budynku parterowym, drewnianym, typu ciechanowskiego. Budynek posiada 5 sal dydaktycznych wyposażonych w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, przestronne szatnie dla przedszkolaków, kuchnię, 5 łazienek dla dzieci oraz oddzielne pomieszczenie dla dyrektora, księgowej, intendenta. Personel pedagogiczny i administracyjno- obsługowy posiada odrębne szatnie. Przedszkole otoczone jest drzewami i krzewami. W obrębie placówki znajduje się zagospodarowany, a także zadowalająco wyposażony w sprzęt plac zabaw i zajęć ruchowych dla dzieci. Ponadto teren ten oddalony jest od ulicy, otoczony dużą ilością drzew i krzewów.
Łącznie do przedszkola uczęszcza 125 dzieci, tworzące 4 grupy całodzienne oraz 1 grupę pięciogodzinną.
Oprócz podstawowych zajęć dydaktyczno- wychowawczych zgodnie z wolą rodziców, dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach z j. angielskiego, rytmiki. Są one prowadzone za odpłatnością przez osoby z zewnątrz, nie należące do naszej kadry pedagogicznej. Natomiast nauczycielki naszego przedszkola prowadzą bezpłatne zajęcia takie jak: kółko teatralne,
j. francuski. Na życzenie rodziców, przedszkole organizuje także nieodpłatnie naukę religii
W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna tworzona przez 9 nauczycielek. Oprócz tego zatrudnieni są też księgowa, referent, intendent, kucharka, pomoc kuchenna oraz 4 woźne oddziałowe.
Nad prawidłową pracą przedszkola czuwa organ prowadzący, czyli WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU oraz organ nadzorujący zamojska DELEGATURA KURATORIUM OŚWIATY.

"Pozwólcie dziecku wyruszać w podróże odkrywcze - czasem trudne - ale pozwólcie znaleźć taki pokarm jaki będzie dla niego pożywny." C. Freintet

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski   Ewa Nowakowska     
Ostatnia zmiana
2011-12-20 15:41:30