Nazwa
Przedszkole Miejskie nr 23 w Bytomiu  
Ulica
ul. Bławatkowa 3  
Kod
41-908  
Miejscowość
Bytom  
Telefon
32 280-02-24  
Fax
32 280-02-24  
Strona www
www.miechowice.info/P23/Przedszkole23.html  
Opis

Przedszkole Miejskie Nr 23 jest przedszkolem publicznym, którego organem prowadzącym jest Gmina Bytom natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Bytomiu, a obsługę finansową prowadzi Zakład Placówek Oświatowych w Bytomiu.

Przedszkole funkcjonuje cały rok, przerwę wakacyjną ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

 
Redakcja
Kamil Warkocz     
Ostatnia zmiana
2010-05-05 16:10:21