Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ w TYCZYNIE  
Ulica
ul. Grunwaldzka 25  
Kod
36-020  
Miejscowość
Tyczyn  
Telefon
(17) 22 19 362, (17) 22 19 221  
Fax
(17) 22 19 362, (17) 22 19 221  
Strona www
www.zs-tyczyn.szkoly.itl.pl  
Opis

Zespół Szkół w Tyczynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego.

W skład Zespołu Szkół w Tyczynie wchodzą:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana

2. Liceum Profilowane

3. Technikum

Obecnie funkcjonuje tylko trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana
w Tyczynie. Jest to szkoła publiczna ogólnokształcąca dla młodzieży, na podbudowie gimnazjum, kończąca się egzaminem maturalnym.

 

INFORMACJE O SZKOLE

 *     Zespół Szkół mieści się w XIX-wiecznym pałacu;

*     nauka odbywa się w systemie jednozmianowym;

*     uczniowie mogą korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w formie kółek przedmiotowych, konsultacji maturalnych, nauki języków obcych;

*     szkoła posiada dwie sale komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz sale multimedialne;

*     uczniowie mogą nieodpłatnie korzystać na co dzień z pracowni internetowej;

*     uczniowie mają możliwość zdobywania certyfikatów językowych i informatycznych;

*     zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej hali sportowej przy Gimnazjum w Tyczynie

*     w szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe: basen, siłownia, sporty walki;

*     zajęcia z poszczególnych przedmiotów odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach

*     uczniowie samodzielnie wybierają poziom zaawansowania języka obcego.

 
Redakcja
Kamil Warkocz     
Ostatnia zmiana
2010-05-06 10:57:25