Nazwa
Podlaskie Centrum Sztuki w Białymstoku  
Ulica
ul. Lipowa 51  
Kod
15-424  
Miejscowość
Białystok  
Telefon
85 732 19 48  
Fax
85 732 19 48  
Strona www
www.centrumsztuki.bialan.pl  
Opis

Fundacja PODLASKIE CENTRUM SZTUKI powstała z inicjatywy środowisk twórczych istniejących na Podlasiu.  Priorytetowym jej celem jest działanie na rzecz rozwoju kulturalnego i artystycznego społeczności Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Pragniemy też umożliwić dostęp do kultury niekomercyjnej osobom z grup mniejszych szans, dzieciom niepełnosprawnym oraz pochodzącym ze środowisk zagrożonych ubóstwem i patologią, a także dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

Prowadzimy szkołę muzyczną, jesteśmy inicjatorem licznych koncertów, wystaw prac plastycznych, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze wszystkich dziedzin sztuki.

 

 

 

 
Redakcja
Kamil Warkocz     
Ostatnia zmiana
2010-05-07 14:27:25