Nazwa
Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych  
Ulica
Ul. Zalesie 3 Górki Małe  
Kod
43-436  
Miejscowość
Górki Wielkie  
Telefon
33 8539276  
Fax
33 8539276  
Strona www
www.przedszkolegorki.pl  
Opis

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych jest placówką oświatową, publiczną i pełni funkcję dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą.

Misja przedszkola:

1.Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
2.Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
3. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych.
4. Stwarzamy możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
5. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
6. Kształtujemy umiejętności społeczne dzieci.

 
Redakcja
Kamil Warkocz     
Ostatnia zmiana
2010-05-10 09:36:36