Nazwa
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie  
Ulica
ul. Dolańskich 142  
Kod
39-410  
Miejscowość
Grębów  
Telefon
15 8112813  
Fax
 
Strona www
www.soswgrebow.pl  
Opis

W ramach Specjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie funkcjonują:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, KLASY 0-VIII
 • SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
 • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

KUCHARZ, OGRODNIK, KOSZYKARZ -PLECIONKARZ, MURARZ

NOWE PROFILE KSZTAŁCENIA: PIEKARZ, ŚLUSARZ oraz CUKIERNIK

 • OFERUJEMY ZDOBYCIE ZAWODÓW POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY
 • ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W NASZYCH PRACOWNIACH I WARSZTATACH LUB POZA SZKOŁĄ
 • OSIĄGAMY WYSOKĄ ZDAWALNOŚC NA EGZAMINACH
 • UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE HONOROWANE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 • NAJLEPSI MAJĄ SZANSĘ NA STYPENDIUM

Podstawą przyjęcia do szkół jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

U NAS NABÓR TRWA CAŁY ROK!

Oferujemy BEZPŁATNĄ diagnozę, konsultacje, zajęcia prowadzone przez specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę SI, rehabilitanta,  terapeutę metodą Tomatisa, Biofeedback, hipoterapeutę, dogoterapeutę.

Uczniowie mogą skorzystać z pobytu w internacie, który mieści się w zabytkowym pałacu na terenie pięknego parku.

W NASZEJ SZKOLE KSZTAŁCIMY RÓWNIEŻ DZIECI Z AUTYZMEM  I ZABURZENIAMI POKREWNYMI.

Organizujemy konkursy, olimpiady, warsztaty, bezpłatne zajęcia dodatkowe m.in. rozwijające zainteresowania, hipoterapii. Pozyskujemy środki na realizację ciekawych działań. Oferujemy bezpłatne wycieczki m.in. do kina, teatru, muzeum, na lodowisko, w różne ciekawe miejsca w Polsce.

PONADTO PROWADZIMY:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny
 • Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, zespołem Aspergera oraz Trudnościami w rozwoju
 • Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim (możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych w domu rodzinnym)
Od roku 2005/2006 realizowany jest program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia jego niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Jesteśmy placówką kształcenia specjalnego, która jako pierwsza w naszym województwie zaczęła organizować zajęcia z małymi dziećmi w wieku od 0 do 7 roku życia wynikające z programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze stwierdzoną bądź ukrytą niepełnosprawnością lub zaburzeniem rozwoju.
Oferujemy wszechstronną pomoc uwzględniającą zajęcia: logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, arteterapii, masaż, rehabilitację ruchową, edukację elementarną przygotowującą do podjęcia nauki w szkole.

Kształcenie w naszym Ośrodku odbywa się w malowniczej scenerii zabytkowego parku , którego atrakcją jest m.in. staw z łabędziami i dzikimi kaczkami.

Dla uczniów zamiejscowych Ośrodek oferuje miejsca w dobrze wyposażonym Internacie, ulokowanym w zabytkowym dworku Dolańskich.

Bezpośrednie sąsiedztwo przystanku PKS jak i dostosowanie rozkładu zajęć do możliwości dojazdu uczniów czyni nasz Ośrodek otwartym zarówno dla uczniów dojeżdżających jak i zamieszkujących w Internacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski   Janusz Galiniak     
Ostatnia zmiana
2021-02-03 11:35:48