Nazwa
Szkoła Podstawowa im. St. Przybyszewskiego w Łojewie  
Ulica
Łojewo 21  
Kod
88-101  
Miejscowość
Inowrocław  
Telefon
52 353-73-17  
Fax
52 353-73-17  
Strona www
www.splojewo.110mb.com  
Opis

Szkoła w Łojewie to instytucja bardzo już wiekowa. Jej początki sięgają początku XIX w, pobudowana została bowiem w roku 1821. Była to wówczas maleńka szkółka dwuklasowa w budynku pokrytym strzechą, mieszczącym w sobie klasy lekcyjne i mieszkanie nauczyciela. W roku 1904 po pożarze powstał nowy budynek, nieco przesunięty względem poprzedniego. Przez ponad sto lat szkoła pełniła ważną, ale i trudną rolę podczas powszechnej germanizacji. W roku 1906 doszło nawet do strajku szkolnego wywołanego wprowadzeniem obowiązku nauki religii w języku niemieckim. Stara kronika szkolna, w której wpisy rozpoczynają się w 1842 r. prowadzona była aż do roku 1919 także w języku niemieckim. Możemy się z niej jednak dowiedzieć, że uczęszczało do niej łącznie 173 uczniów z takich miejscowości, jak Łojewo, Szarlej, Sikorowo i Arturowo. W szkole naszej urodził się i spędził najmłodsze lata znany nie tylko w Polsce, ale również w Europie pisarz, Stanisław Przybyszewski. Dziś szkoła nosi Jego imię. Obecnie szkoła nasza to piętrowy budynek w kształcie litery "L", składający się z części starej i nowej oraz mieszczącej się w pewnym oddaleniu sali gimnastycznej. Do szkoły uczęszcza ok. 90 -100 uczniów z Łojewa, Sikorowa i Ostrowa Krzyckiego uczących się w klasach 0-VI. W szkole pracuje 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze oraz 5 pracowników obsługi i administracji. Większość nauczycieli to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w wielu projektach i programach systematycznie poprawia swoje wyposażenie. Posiada małą pracownię komputerową z dostępem do Internetu i sporo nowoczesnych pomocy naukowych. Szkoła bardzo aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego i kształtuje to środowisko. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie wsi, a także wieloma w gminie i mieście Inowrocław. Bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Mamy nadzieję, ze mimo małej liczby uczniów, szkoła z takimi tradycjami będzie działała następne 200 lat.

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2010-07-19 10:38:31