Nazwa
Zespół Szkół nr 3  
Ulica
Wyścigowa 31  
Kod
20-425  
Miejscowość
Lublin  
Telefon
(81) 532 19 44  
Fax
(81) 534 94 64  
Strona www
www.zs3.lublin.pl  
Opis

Zespół Szkół nr 3 w Lublinie jest ponadgimnazjalną szkołą integracyjną.


                               W skład Zespołu Szkół nr 3 wchodzą:

  1. Technikum z Oddziałami Integracyjnymi:

            - technik informatyk

            - technik ekonomista

            - technik ochrony środowiska

            - technik poligraf (planowany nabór w roku szkolnym 2011/2012)

   2.  Szkoła Policealna Integracyjna (2-letnia, technik ekonomista)

   3.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 Specjalna dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących:

            - kucharz małej gastronomii (2-letnia)

            - krawiec (3-letnia)

   4.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących:

            - introligator (3-letnia)

   5.  IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych i Słabo Widzących.

                                     Zapewniamy:

                       -  małą liczbę uczniów w klasach;

                       -  naukę na jedną zmianę;

                       -  pomoc pedagoga wspomagajacego na zajęciach lekcyjnych;

                       -  stałą opiekę pedagoga i psychologa;

                       -  zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze;

                       -  nowoczesne pacownie komputerowe i centra multimedialne;

                       -  miejce w internacie;

                       -  naukę zawodu w warsztatach szkolnych.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00 - 15.00

                             tel. (81) 532 19 44, 532 80 57, fax. (81) 534 94 64

 
Redakcja
Ryszard Jan Wiechnik     
Ostatnia zmiana
2010-11-03 06:21:04