Nazwa
Przedszkole Nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka  
Ulica
Zacisze 6  
Kod
09-100  
Miejscowość
Płońsk  
Telefon
236622445  
Fax
236622445  
Strona www
przedszkolenr2.lcs.net.pl  
Opis

 

Przedszkole Nr 2 im Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku , to magiczna kraina, w której od początku każdego roku bajkowa przygoda się zaczyna. Tu można spotkać grono wesołych i bliskich  przyjaciół Kubusia Puchatka.

Nasze przedszkole to duży, wolno stojący budynek, otoczony pięknym ogrodem pełnym atrakcji. W przestronnych, jasnych salach dzieci znajdą u nas świetne warunki do zabawy i nauki. Zajęcia odbywają się w czterech grupach wiekowych. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów  dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają  i rozumieją ich potrzeby. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę  każdemu dziecku. W placówce zatrudnionych jest również 10 pracowników administracji i obsługi (intendent, kucharka, 2 pomoce kuchenne, pomoc nauczycielki, 4 woźne oddziałowe i dozorca). U nas dzieci nigdy się nie nudzą! Atrakcyjne imprezy są wizytówką naszego przedszkola. Nasi wychowankowie mają zapewnioną opieką od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

W myśl hasła „Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy” organizujemy szereg imprez dla dzieci. Należą do nich przedstawienia teatralne, koncerty, pikniki, konkursy plastyczne, recytatorskie i piosenkarskie, spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizujemy także wycieczki do zakładów pracy rodziców naszych wychowanków, do miejsc użyteczności publicznej, wycieczki przyrodnicze, a także wycieczki autokarowe poza  miasto, np. do teatru,  ZOO, muzeum.Nasi wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań, takich jak: koło komputerowe,  kinezjologiczne, plastyczne, j. angielski, rytmika, profilaktyka i terapia logopedyczna, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, warsztaty ceramiczne i terapia pedagogiczna. Bierzemy udział w najrozmaitszych lokalnych konkursach, turniejach i przeglądach, odnosząc liczne sukcesy. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 2. Tam nasze dzieci mogą uczestniczyć w lekcjach starszych kolegów, poznają funkcjonowanie szkoły – dzięki temu są lepiej przygotowane do  podjęcia szkolnego obowiązku.  W naszym przedszkolu jest miło, przyjaźnie i rodzinnie. Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i rodziców. Chcąc ułatwić maluchom przedszkolny start, w drugiej połowie sierpnia realizujemy program adaptacyjny. Przyszłe przedszkolaki i ich rodzice mogą w tym czasie poznać nasze przedszkole.  Proces edukacji  w naszym przedszkolu opiera się na podmiotowym i partnerskim traktowaniu dzieci i ich Rodziców. Przedszkole jest ogniwem łączącym wychowanie  w rodzinie i naukę w szkole, pełniąc jednocześnie funkcję wychowawczą, opiekuńczą, kształcąca oraz kompensującą pojawiające się deficyty rozwojowe. Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN oraz z następującymi programami:  Naturalna Nauka Języka, „Dziecięca matematyka”, Program edukacyjny „Klucz do uczenia się”, Program wychowawczy, Program adaptacyjny, „Przyjaciele Zippiego”, „Z komputerem w przedszkolu”, Program Edukacji Regionalnej „Kim jestem, gdzie mieszkam, skąd pochodzę?”. Wychowankowie naszego przedszkola biorą aktywny udział w programach profilaktycznych takich jak: program antynikotynowy, próchnicy zębów, program zdrowotny „Żyjmy zdrowo”, selektywna zbiórka odpadów. Przedszkole od wielu lat  w szerokim zakresie wykorzystuje nowoczesne metody pracy aktywizujące dzieci i sprzyjające wyrażaniu ich spontaniczności, są to  m.in. Pedagogika zabawy, Metoda kinezjologii edukacyjnej Dennisona – trening mózgu, Metoda Weroniki Sherborne, Metody relaksacyjne, Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, Metoda  I. Majchrzak, Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Gimnastyka twórcza R.Labana, C.Orffa.Systematycznie prowadzona jest praca zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym pomocy, która przynosi wymierne efekty. Nasza placówka organizuje liczne uroczystości z udziałem dzieci, rodziców   i dziadków. Są to m. in. Pasowanie na przedszkolaka, Święto Edukacji Narodowej, Andrzejki, Spotkanie z Mikołajem, Wigilia, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Biesiada Trzech Pokoleń, Wielkanocne Jajeczko, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Święto Rodziny, spotkania integracyjne oraz adaptacyjne, Pożegnanie starszaków. Od 1997 roku na terenie przedszkola organizowane są „Festyny rodzinne” dla całej społeczności lokalnej miasta Płońska, a w dniu 30. 05. 2009 r. odbyła się niezwykle ważna uroczystość nadania placówce imienia Przyjaciół Kubusia Puchatka.Na przestrzeni ostatnich lat działalności zacieśniła się współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami na terenie miasta Płońsk. Są to: Urząd Miasta, Biblioteka Miejska, Powiatowa Komenda Policji, Miejskie Centrum Kultury, Nadleśnictwo Płońsk, Klub Seniora, Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Dział Dokumentacji Dziejów Miasta, Straż Miejska, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Podstawowa Nr 2, Bank Spółdzielczy, Poradnia rodzinna „Zdrowie”, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Szkoła Muzyki i Tańca NUTKA, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Starostwo Powiatowe.Co roku wychowankowie przedszkola biorą czynny udział w licznych akcjach   o zasięgu zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim . Są to: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, „Pomóżmy kasztanowcom”, zbiórka makulatury, zbiórka baterii, „Komputery za tonery”, „Zbieramy nakrętki” „Porządkujemy i odnawiamy las”, „Dzień Ziemi”, „Cała Polska czyta dzieciom” oraz akcja „Książeczka dla chorego dziecka”. 

NASZE OSIĄGNIĘCIA

 • Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych oraz sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
 • Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w kursach  i studiach podyplomowych.
 • Nasze przedszkole jest jedyną licencjonowaną placówką z certyfikatem uprawniającym do realizacji Programu „Key to Learning”- „Klucz do uczenia się”. Jest to unikalny program innowacyjny kształcący umiejętność uczenia się. 
 • W przedszkolu prowadzony  jest kącik dla rodziców z bieżącymi informacjami, fotoreportaż z życia przedszkola oraz wydawana jest gazetka „Wiadomości przedszkolne”. 
 • Otrzymaliśmy certyfikat za udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
 • Jesteśmy członkami Klubu Czytających Przedszkoli i w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” od kilku lat organizujemy codzienne czytanie, do udziału w której zapraszamy osoby znane w środowisku lokalnym oraz rodziców, rodzeństwo i starszych kolegów z gimnazjum i szkoły podstawowej. 
 • Mamy własne logo oraz  hymn przedszkolny.
 • Dopracowaliśmy się własnego stylu i charakteru uroczystości przedszkolnych  z udziałem rodzin, takich jak: wieczory wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców, Dzień Dziecka, pożegnanie starszaków, festyny rodzinne.  
 • Naszą tradycją jest organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, prelekcji psychologa, pracowników  SANEPIDU  i innych zaproszonych osób.
 • Placówka nasza pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy rodzicom wiedzę pedagogiczną oraz uwrażliwiamy na potrzeby i problemy dzieci.  
 • W przedszkolu działa Rada Rodziców, przy współudziale której organizowane są uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, paczki noworoczne, upominki dla sześciolatków odchodzących do szkoły.
 • O sukcesach naszych wychowanków świadczą liczne dyplomy, nagrody rzeczowe, statuetki wyeksponowane w holu przedszkola.

Gdy w przedszkolu Ktoś smutny jest i pełen obawy, podejdź do niego  i zaproś do wspólnej zabawy.

Największym źródłem radości  dla dzieci jest wspólna zabawa. Imprezom i uroczystościom towarzyszy śmiech i radosny nastrój. Dzieci czują się swobodnie, są wspaniałymi aktorami i artystami. Z łatwością wczuwają się w postacie grane przez siebie. Stają się otwarte i twórcze. Tak dzieje się, gdy wcielają się w rolę odtwarzanych przez siebie bohaterów bajek. Również nauczycielki organizują dla swoich wychowanków przedstawienia teatralne w ich własnym wykonaniu. Najpiękniejsze z nich to: „Czerwony Kapturek”, „Pyza na mazowieckich dróżkach”, „Smok Wawelski”, „Drzewo przyjacielem człowieka”. Rodzice naszych wychowanków także wystawiają bajki dla swoich dzieci m. in. „Ekologiczny Kapturek”, „Z Brzechwą za pan brat”, „Kot w butach”.

Festyny rodzinne

Dużym zainteresowaniem wśród płońskiej społeczności i rodziców cieszą się coroczne festyny odbywające się na terenie ogrodu przedszkolnego z okazji Dnia Dziecka. Włączone zostały do kalendarza imprez przedszkola w 1998r. i przyjęły się doskonale zajmując czołowe miejsce w uroczystościach przedszkolnych. W festynach tych biorą udział dzieci z całego miasta, absolwenci naszego przedszkola, dzieci, które dopiero zaczną uczęszczać do najmłodszej grupy, a także nasi wychowankowie. Do tych spotkań włączają się również pracownicy instytucji, które nas wspierają. Dla Przedszkola to okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć i promocji w środowisku. Pomoc rodziców w organizacji festynów, ich czynny udział i ogromne zaangażowanie sprzyjają integracji z przedszkolem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redakcja
Anna Pytlak      
Ostatnia zmiana
2010-11-04 19:13:51