Nazwa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie  
Ulica
II Armii Wojska Polskiego 20  
Kod
08-400  
Miejscowość
Garwolin  
Telefon
25 682 21 00  
Fax
25 682 21 00  
Strona www
www.zsp2garwolin.pl  
Opis

1. Szkoła jest placówką publiczną i działa w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Garwoliński. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Siedlcach.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki
w Garwolinie składa się z:

- Technikum Nr 2 w Garwolinie

- Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 w Garwolinie

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Garwolinie

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.

3. Organizację, przedmiot działania i kompetencje organów szkoły reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Statut Zespołu nadany w dniu 1 września 2004 roku przez organ prowadzący.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki
w Garwolinie jest jednostką budżetową prowadzoną przez Powiat Garwoliński. Wartość majątku na podstawie księgi inwentarzowej według stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 9.636.614,11 zł.

5. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczać osobiście lub drogą pocztową.

Podania, wnioski i pisma interesantów sekretariat przyjmuje w godz. od 8,00 do 15,00.

 

                                                                                      Dyrektor ZSP Nr 2 CKP w Garwolinie

                                                                                                                    Edward Pikus

 
Redakcja
Marcin Józef Woźniak     
Ostatnia zmiana
2010-11-15 11:53:19