Nazwa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu  
Ulica
ul. Kociewska 7  
Kod
83-220  
Miejscowość
Skórcz  
Telefon
58-582-42-48  
Fax
58-582-42-50  
Strona www
www.zspskorcz.pl  
Opis

TECHNIKUM EKONOMICZNE O PROFILU WOJSKOWYM

- czas trwania nauki: 4 lata

- zawód technik - ekonomista

- technikum o profilu wojskowym będzie przygotowywało młodzież do pracy w wojsku oraz  innych formacjach mundurowych.

program kształcenia opracowany został na podstawie programu szkolenia w Siłach Zbrojnych RP.

 

TECHNIKUM LOGISTYCZNE O PROFILU WOJSKOWYM

- czas trwania nauki: 4 lata

- zawód technik - logistyk

- technikum o profilu wojskowym będzie przygotowywało młodzież do pracy w wojsku oraz  innych formacjach mundurowych.

program kształcenia opracowany został na podstawie programu szkolenia w Siłach Zbrojnych RP.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

- czas trwania nauki: 3 lata

- nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolewnt szkoły uzuskuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający  kwalifikacje w danym zawodzie lub tytuł czeladnika po zdaniu odpowiednich egzaminów.

- możliwość kontynuacji nauki w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- czas trwania nauki: 2 lata

- naukę mogą podjąc absolwenci zasadniczej  szkoły zawodowych i szkoły branżowej I stopnia

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski   Tomasz Piechowski     
Ostatnia zmiana
2019-05-16 12:09:37