Nazwa
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 1  
Ulica
Jagiellońska 94  
Kod
82-200  
Miejscowość
Malbork  
Telefon
(055) 272-30-37  
Fax
(055) 272-35-96  
Strona www
www.mowmalbork.pl  
Opis

         Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Malborku jest największą na wybrzeżu placówką resocjalizacyjną dla ponad 100 chłopców w wieku 13 - 18 lat, w normie intelektualnej.

Przebywa w nim młodzież z całej Polski. Kierowana jest wyrokami Sądów Rodzinnych i Opiekuńczych, z uwagi na znaczną demoralizację oraz konflikt z prawem. Celem MOW jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, umożliwienie uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, wychowanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz powsznowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulur Europy i Świata, a także zapewnienia bezpiecznych warunków kształcenia i wychowania oraz przygotowywanie wychowanków do życia zgodnego z obowiazującymi normami społecznymi i prawnymi, a także do samodzielności życiowej.

Organem prowadzącym jest Rada Powiatu Malborskiego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 wchodzi:

  1. Specjalna Szkoła Podstawowa nr 11 (klasy VI - VIII)
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
  3. Internat.

 

 
Redakcja
Mariusz Chojniak     
Ostatnia zmiana
2021-04-09 12:29:47