Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH w BIAŁYMSTOKU  
Ulica
Antoniuk Fabryczny 1  
Kod
15-762  
Miejscowość
Białystok  
Telefon
85 653-00-73  
Fax
85 653-32-15  
Strona www
www.zsoit.bialystok.pl  
Opis

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych wchodzi:

a)     IX Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,

b)     I Liceum Profilowane w Białymstoku,

c)     Technikum Zawodowe Nr 1 w Białymstoku,

d)     Internat.

 

Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół kształcą w następujących kierunkach:

 

1)     IX Liceum Ogólnokształcące – stosownie do potrzeb i możliwości – w zakresie rozszerzonym z dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej.

2)     I Liceum Profilowane – w programach ogólnozawodowych:

a)     socjalny

3)     Technikum Zawodowe Nr 1 – w zawodach:

a)     technik inżynierii środowiska i melioracji,

b)     technik agrobiznesu,

c)      technik poligraf,

d)     technik organizacji reklamy.

 
Redakcja
Karol Łapiński     
Ostatnia zmiana
2011-03-15 09:13:47