Nazwa
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Strykowie  
Ulica
ul. Warszawska 39  
Kod
95-010  
Miejscowość
Stryków  
Telefon
42 719-80-05  
Fax
42 719-80-05  
Strona www
www.spnr1.pl  
Opis
Szkoła znajduje się w Strykowie w centrum miasta  przy ulicy Warszawskiej 39, w pięknym przedwojennym budynku, w którym w przeszłości mieścił się magistrat.
Od września 1994 roku wewnętrznym patronem szkoły zostaje król Jagiełło. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz uczniowie wystąpili z prośbą o oficjalne nadanie Szkole Podstawowej Nr1 im. Władysława Jagiełły.
Od września 1995 roku rozpoczęły się przygotowania do nadania imienia i sztandaru szkole. Uwieńczeniem owej pracy była uroczystość 19 czerwca 1996 roku, w trakcie której nadano SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W STRYKOWIE imię Władysława Jagiełły i przekazano sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.  Jako szkoła imienia wielkiego Króla Władysława Jagiełły  budzi dumę, ale też  zobowiązuje absolwentów do godnego życia.
Szkoła liczy obecnie 222 uczniów wraz z oddziałem przedszkolnym, zatrudnia ponad 21 nauczycieli. Szkoła to uczniowie, nauczyciele i budynek szkolny. Szkoła to wzajemne więzi emocjonalne i społeczne tych składników. Szkoła to dobra atmosfera dla pracy twórczej nad wychowaniem kształceniem osobowości w duchu tolerancji. Szkoła Podstawowa Nr 1 dobrze spełniła i spełnia swoje funkcje.
Do szkoły dowożone są dzieci z pobliskich wiosek: Tymianki, Sosnowca, Swędowa , Anielina Swędowskiego i Rokitnicy.
 
 
Stryków, dn.16.11.2015 rok.
 
Redakcja
Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2015-11-30 11:54:57