Nazwa
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego  
Ulica
Witeradów nr 394  
Kod
32-300  
Miejscowość
Olkusz  
Telefon
32 6430443  
Fax
 
Strona www
pspwiteradow.edupage.org  
Opis

Zasady funkcjonowania

Placówka jest szkołą publiczną prowadzoną przez osobę fizyczną - mgr Zofię Tracz

Dzieci uczą się w oddziale przedszkolnym i w klasach I - VI

Godziny pracy szkoły określa tygodniowy rozkład zajęć. Zajęcia prowadzone są w godzinach 820 - 1450

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach 800 - 1500

MISJA  SZKOŁY

Szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 1. Zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia 
 2. Opanuje umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 3. Pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi
 4. Nauczy się społecznie akceptowalnych zachowań umożliwiających podejmowanie współpracy z innymi
 5. Stanie się odpowiedzialny za zdrowie własne i innych oraz stan środowiska naturalnego
 6. Zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji miejsca swojego pochodzenia.

WALORY  SZKOŁY

 1. Dogodna lokalizacja
 2. Przywóz i odwóz uczniów szkolnym autobusem
 3. Całodobowy monitoring
 4. Realizacja programów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i tolerancją
 5. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci
 6. Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 7. Aktywna współpraca z rodzicami
 8. Smaczne śniadania i obiady w stołówce szkolnej
 9. Mleko dla wszystkich, warzywa i owoce dla najmłodszych 
 10. Nauka pływania
 11. Zajęcia z tablicą interaktywną

KOŁA  ZAINTERESOWAŃ

 1. Teatralne
 2. Języka angielskiego
 3. Taneczne
 4. Plastyczne
 5. Informatyczne
 6. Rękodzielnicze
 7. Ortograffiti
 8. Szachowe
 9. Muzyczne
 10. Przyrodnicze
 11. Matematyczne

DODATKOWA  OFERTA  EDUKACYJNA

 1. Wycieczki krajoznawcze i dydaktyczne
 2. Obcowanie ze sztuką (kino, teatr,muzeum,wystawy)
 3. Udział w konkursach  szkolnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
 4. Realizacja programów autorskich

 

 
Redakcja
Regina Kościńska     
Ostatnia zmiana
2011-04-19 14:41:59