Nazwa
Przedszkole nr 309 w Warszawie  
Ulica
ul.Andersena 7  
Kod
01-893  
Miejscowość
Warszawa  
Telefon
226631291  
Fax
226631291  
Strona www
www.przedszkole309.waw.pl  
Opis

Nasze Przedszkole istnieje i funkcjonuje od 1975r. W październiku 2005r. odbyło się uroczyste nadanie imienia „Baśniowa Kraina”.

  Głównym celem naszej pracy jest pomoc w wychowywaniu kreatywnego, tolerancyjnego człowieka, który w pełni realizując siebie szanuje ogólnoludzkie wartości. 

  Jesteśmy przedszkolem posiadającym oddział integracyjny, do którego uczęszczają dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Pozwala to na wyrównywanie opóźnień i braków w zakresie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego jak również wpływa na ukształtowanie się postaw życzliwości, tolerancji oraz akceptacji. Zapewniamy warunki do ujawniania się możliwości rozwoju każdego przedszkolaka. Wykwalifikowane grono nauczycielek wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka ukierunkowanej na poznawanie samego siebie, otaczającą rzeczywistość społeczno – kulturalną i przyrodniczą, wzbogacając w ten sposób zasób jego własnych doświadczeń. 

  Stosujemy różne metody i formy pracy, dostosowując je do potrzeb i zainteresowań dziecka (pedagogika zabawy, "edukacja matematyczna E. Gruszczyk", Dobrego Startu M. Bogdanowicz, ruchu rozwijającego W. Sherborne i inne). Preferujemy pogłębioną współpracę z rodzicami, nastawioną na niesienie im pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych i wychowawczych. 

  Tradycją w naszym przedszkolu jest prowadzenie działalności charytatywnej, która uczy dzieci niesienia pomocy innym oraz pozwala promować placówkę w środowisku lokalnym. 

  Inną formą promocji naszego przedszkola jest organizowanie konkursów przedszkolnych oraz udział w różnego rodzaju konkursach międzyprzedszkolnych. 

  Realizując program pt. „Teatr Marzeń” rozwijamy edukację teatralną, staramy się rozbudzić w każdym dziecku poczucie piękna przez obcowanie ze sztuką, chcemy aby dzieci umiały wyrażać siebie i swoje odczucia w twórczych działaniach. 

  Utrzymujemy stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. W ramach tej współpracy ułatwiamy rodzicom dzieci z problemami dostęp do profesjonalnej diagnozy, stwarzamy warunki do szybkiej informacji, konsultacji i terapii psychologicznej i logopedycznej. 

  Współpracujemy z wieloma placówkami i instytucjami oraz środowiskiem lokalnym, prezentując nasz dorobek kulturalny. 

  W naszej placówce odbywają się praktyki studenckie. Dzięki współpracy a APS placówka postrzegana jest jako instytucja otwarta, zatrudniająca wykwalifikowaną kadrę gotową dzielić się własnym dorobkiem zawodowym. 

  Dobry wizerunek naszego przedszkola – miła i życzliwa atmosfera, wykwalifikowana kadra pedagogiczna; komfortowe warunki lokalowe, dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki sprawia, że jest określane mianem przyjaznego dla dzieci i ich rodziców. 

Zapewniamy 4 posiłki dziennie: śniadanie,drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

Pracujemy w godzinach od 7:00 do 17:30.

Zapraszamy do nas dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 
Redakcja
Katarzyna Michalak     
Ostatnia zmiana
2012-12-14 07:42:13