Nazwa
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kębłowie  
Ulica
Wolsztyńska 19  
Kod
64-223  
Miejscowość
Kębłowo  
Telefon
68 384 19 93  
Fax
68 384 19 93  
Strona www
www.spkeblowo.w8w.pl  
Opis

Do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Jujki w Kębłowie uczęszczają uczniowie z Kębłowa, Stradynia oraz Dębówca. 

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Pierwszy z nich wybudowany został w roku 1883 i służy uczniom klas 0-III, drugi budynek został oddany do użytku w roku 1980 i uczęszczają do niego uczniowie klas IV-VI. W 1999 roku szkoła została przekształcona w szkołę sześcioklasową.

Ogółem uczniowie kształcącą się w 13 oddziałach:

- 1 odział 3-latków
- 1 odział 4-latków
- 1 oddział 5-latków
- 1 oddział 6-latków
- 3 oddziały klas I-III
- 6 oddziałów klas IV-VI

Duży nacisk kładziemy na udział naszych uczniów w różnorodnych formach aktywności: konkursy, zawody, przeglądy. Możemy poszczycić się znacznymi sukcesami, ponieważ uczniowie naszej szkoły prezentują się nie tylko w środowisku tym najbliższym jakim jest nasza wieś, gmina, powiat ale także w tym dalszym jakim jest województwo czy kraj.

 
Redakcja
Hanna Kokornaczyk     
Ostatnia zmiana
2012-10-15 11:24:13