Nazwa
Przedszkole 140 w Warszawie  
Ulica
Kaukaska 2  
Kod
02-760  
Miejscowość
Warszawa  
Telefon
22 842-36-28  
Fax
 
Strona www
p140.szkolnastrona.pl  
Opis

Adres e-mail

p140@edu.um.warszawa.pl

 

Adres strony BIP

biuletyn.informacji.publicznej.com/entities/view/9268

 

 

 

 

 

Nasze przedszkole jest placówką siedmiooddziałową. Mieści się w dużym, dwukondygnacyjnym budynku otoczonym dużym ogrodem. Zlokalizowane jest w centrum osiedla mieszkaniowego, nieopodal zbiegu ulic Sobieskiego i św. Bonifacego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej p140.szkolastrona.pl oraz p140.przedszkolowo.pl


Wyróżnia Nas otwartość na kontakty z Rodzicami:


- Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci bezpośrednio z sal dydaktycznych, co umożliwia codziennie otrzymywanie informacji
o dziecku, a dziecku daje możliwość m.in. przedstawienia swoich kolegów;
- organizujemy spotkania grupowe oraz indywidualne nauczycieli z Rodzicami;
- wykonujemy wspólnie  prace użyteczne na rzecz przedszkola;
- Rodzice współuczestniczą w pracy edukacyjno-wychowawczej prowadząc zajęcia z cyklu "Spotkania z ciekawymi ludźmi" na temat zainteresowań, pasji, wykonywanych zawodów;
- prężnie działa Rada Rodziców;
- wpisany już do tradycji placówki, jest coroczny czerwcowy Piknik Rodzinny - impreza wykraczająca poza charakter integrujący całą społeczność przedszkola, bowiem uczestniczą w niej absolwenci placówki, a także nowo przyjęte do niej dzieci.

 

 

W Naszej placówce realizujemy

programy wychowania przedszkolnego oraz roczny program wychowawczo- edukacyjny. W roku szkolnym 2019/2020 jest to "Poznajemy Polskę", dzięki któremu Dzieci poznają najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny, tradycje, zwyczaje oraz sławnych ludzi.

Ponadto realizujemy program "Varsavianistyczna Szkoła" oraz "Chronimy Dzieci", a także innowacje pedagogiczne: "Storytelling" i "Ćwiczenia ortoptyczne oraz logopedyczne w przedszkolu".

 

Podstawą działań wychowawczych są dla nas podstawowe wartości moralno-etyczne takie jak prawda, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność, przyjaźń, zaufanie. Korzystamy w tym zakresie ze znanych oraz uznanych koncepcji: Wychowanie bez porażek, Porozumienie bez przemocy, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały… Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

 

Co roku uczestniczymy w różnych projektach, np. ogólnopolskim programie edukacyjnym „Mamo, Tato, wolę wodę!" oraz "Necio.pl", realizujemy inicjatywę „Pogromcy zarazków”.
Systematycznie odwiedzają nas przedstawiciele Policji oraz Straży Miejskiej prowadzący zajęcia na temat zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, a taże aktorzy i twórcy literatury dziecięcei, którzy opowiadają nam o swojej pracy.

 

 

Dzieci z Naszego przedszkola biorą udział w konkursach i przeglądach muzycznych 
(o zasięgu wewnątrzprzedszkolnym, dzielnicowym, regionalnym i ogólnopolskim). 

Każdego roku zdobywaja główne nagrody i wyróżnienia.
W roku szkolnym 2019/2020 nasi Wychowankowie zdobyli I miejsce w konkursie recytatorskim: "Zaczarowane słowa- wiersze Doroty Gellner" oraz w konkursie plastycznym: "Warszawa w oczach dzieci".

W roku 2013 i 2014 Przedszkolaki dla swojego przedszkola zdobyły:
- II miejsce w Warszawskim Koncercie Kolęd i Pastorałek „Gloria, gloria zaśpiewajmy”;
- III miejsce w VIII edycji konkursu plastyczno - technicznego z cyklu „Warszawa w oczach dzieci” pt. "Warszawa w przyszłości";
- I miejsce w konkursie plastyczno-ekologicznym „Dbamy o czysty świat choć mamy mało lat”;


Zdobyły również nagrody indywidualne, wyróżnienia i dyplomy za udział w:

- XIII Przeglądzie Muzycznym Przedszkolaków Mokotów 2013;

- konkursie piosenki anglojęzycznej "Act and Sing in Winter 2014";

- IX edycji konkursu plastyczno-technicznego
z cyklu "Warszawa z oczach dzieci" pt. "Zaczarujmy Pałac Kultury";
- ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wianki, wianki”;
- ogólnopolskim konkursie „Najpiękniejsze ozdoby wielkanocne”;

 

Dla dzieci najmłodszych opracowany został przez nauczycielki Przedszkola Nr 140 program wstępnej adaptacji dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną „Radośnie w przedszkolu”.

W ramach programu organizowane są spotkania, podczas których w maju i czerwcu dzieci poznają przedszkole, natomiast
w sierpniu uczestniczą w zajęciach i zabawach integracyjnychodbywających się w placówce.
Rodzice mają wtedy możliwość obserwacji dziecka w nowym otoczeniu i nowych sytuacjach zadaniowych, poznania personelu przedszkola, podjęcia rozmów na temat własnego dziecka, planowanych przez nauczycieli działań edukacyjno-wychowawczych oraz opiekuńczych czy organizacji przedszkola.

 

Aby uatrakcyjnić pobyt dzieci w przedszkolu organizujemy adekwatne do wieku oraz zainteresowań wychowanków:

- teatrzyki
- koncerty muzyczne

- uroczystości i imprezy okolicznościowe;

- konkursy (plastyczne, recytatorskie, fotograficzne);
- kiermasze;
- spotkania z Mikołajem, bale karnawałowe oraz wycieczki z okazji Dnia Dziecka;
- zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania, talenty i wspierające rozwój podopiecznych: język angielski, rytmikę, ceramikę  oraz gimnastykę korekcyjną, prowadzone przez profesjonalnych instruktorów.

 

 

 

Historia placówki:

 

Swoją działalność Przedszkole Nr 140 rozpoczęło w roku 1992, jego dyrektorem została wówczas Pani Aleksandra Cwetsch, która pełniła tę funkcję do sierpnia 2013 roku.

 

Rozpoczęcie pierwszego w historii placówki  roku szkolnego poprzedził Dzień Otwarty, który wszedł do tradycji przedszkola i jest organizowany co roku.

 

Dzieci brały udział w imprezach i uroczystościach takich jak: Powitania i Pożegnania Jesieni, Spotkania przy choince, bale karnawałowe, Święta Wiosny, Dni Dziecka oraz Pożegnania przedszkola przed rozpoczęciem wakacji.

Starsze grupy brały udział w plenerach malarskich i wielu ciekawych wycieczkach.
Organizowane były kiermasze świąteczne, na których prezentowane były dzieła Naszych przedszkolaków.

 

Tradycją przedszkola jest organizowany corocznie w czerwcu Piknik Rodzinny, odbywający się w naszym ogrodzie, w którym udział biorą nauczyciele, przedszkolaki wraz z Rodzicami oraz zaproszeni goście.

 

Od kilku lat systematycznie modernizujemy przedszkole, zmieniamy wystrój sal, wyposażenie dostosowujemy do aktualnych potrzeb oraz zainteresowań dzieci.

 

Od września 2013 roku dyrektorem placówki jest Pani Zofia Sidorowicz.

 

 

 
Redakcja
Wioletta Konarska     
Ostatnia zmiana
2020-07-02 13:42:34