Nazwa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 w ŚWIDNICY  
Ulica
Strzelińska 35  
Kod
58-100  
Miejscowość
Świdnica  
Telefon
(74) 852-19-81  
Fax
(74) 852-19-81  
Strona www
www.zs3.swidnica.pl  
Opis
Zespół Szkół nr 3 w Świdnicy to szkoła, w której:
- panuje bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców , wzajemnym szacunku , pomocy i współdziałaniu;
- uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii , tradycji polskiej państwowości i kultury;
- rodzice aktywnie współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
- uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom;
- uczeń niesie pomoc członkom społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w wolontariacie;
- nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, wspierają uczniów w ich rozwoju , rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów ; są kompetentni , podnoszą swoje umiejętności;
- nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji;
- dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, potrafi sprawnie organizować pracę szkoły , wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty;
- zajęcia są tak prowadzone , aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia , nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły;
- młodzież ma zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa i pielęgniarki;
- organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;
- zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.
 
Redakcja
Tomasz Jarczynski   Marzena Łysoniek     
Ostatnia zmiana
2013-06-07 10:10:37