Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku  
Ulica
ul. Słowackiego 66  
Kod
05-402  
Miejscowość
Otwock  
Telefon
(022) 779-29-45  
Fax
(22) 719-88-77  
Strona www
www.sp5otwock.edupage.org  
Opis

     W naszej szkole zapewniamy szeroką i atrakcyjną ofertę zajęć edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych. Specyfiką naszej szkoły jest szeroko rozumiana integracja, którą obejmujemy dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne.

      Realizację programu nauczania uzupełniają zajęcia z bogatej oferty kół zainteresowań i zajęć dodatkowych.

Szkoła dba o wychowanie, harmonijny rozwój i bezpieczeństwo swoich uczniów, zapewniając im odpowiednie warunki lokalowe,  w tym: salę gimnastyczną, salkę do ćwiczeń korekcyjnych, salę do zajęć integracji sensorycznej, boisko oraz plac zabaw.

Na szczególną uwagę zasługują :

•          sala komputerowa ze stałym dostępem do Internetu,

•          sale do nauki przyrody i matematyki z tablicami interaktywnymi,

•          gabinet logopedyczny,

•          sale do nauki języka obcego.    

Uczniowie mają zapewnioną całotygodniową opiekę pielęgniarki oraz pomoc pedagoga i psychologa szkolnego. Dla uczniów z dysfunkcjami organizowane są zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne.

W godzinach  7:30-17:00 działa świetlica. Istnieje tu możliwość odrabiania zadań domowych, korzystania   z gier edukacyjnych, zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

Członkowie całej społeczności szkolnej – uczniowie, rodzice i nauczyciele mają do dyspozycji wyposażoną w bogaty księgozbiór bibliotekę.

Dla klas I – III szkoły podstawowej organizowane są zajęcia na basenie.

W szkole działa sklepik i  stołówka, w której za odpłatnością  wydawane są obiady. Każde dziecko w klasach 0 – III otrzymuje bezpłatnie mleko, owoce i warzywa.

Przyjazna atmosfera współpracy, atrakcyjny sposób prowadzenia lekcji, różnorodność ofert zajęć pozalekcyjnych, kreatywna, pełna zapału do pracy kadra pedagogiczna stwarzająca warunki sprzyjające rozwojowi uczniów i stanowią doskonałą zachętę do podjęcia nauki  w naszej szkole.

 
Redakcja
Leszek Rychlewski     
Ostatnia zmiana
2016-10-10 13:13:10