Wychodząc naprzeciw Ustawie z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeniu MSWiA z 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i spełniając wszelkie standardy w nich zawarte udostępniamy Państwu serwis internetowy umożliwiający opracowanie i prowadzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej.

W ramach naszych usług, sposób utworzenia podmiotowego Biuletynu Informacji Publicznej, dostępny jest w dwóch wariantach:

  1. poprzez zlecacie utworzenia oraz redakcji Państwa Biuletynu naszemu redaktorowi
  2. poprzez samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

Zlecacie utworzenia oraz redakcji Państwa Biuletynu naszemu redaktorowi

Przy tym rozwiązaniu wszelkie czynności związane z prowadzeniem strony są po naszej stronie, a Państwo zobowiązujecie się jedynie do przesyłania nam bieżących informacji dotyczących Państwa Placówki. Przy wyborze tej opcji koszt utrzymania Biuletynu wynosi 1000 zł netto rocznie (pobierz). Aby zlecić redagowanie BIP należy wysłać do nas w formie elektronicznej dane jednostki (nazwa, logo, adres, tel., fax, statut prawny, organizacja i sprawowane funkcje, przedmiot działania i kompetencje, majątek, zasady funkcjonowania [tj. godziny pracy, sposób przyjmowania i załatwiania spraw]) na adres kontakt@biuletyn.informacji.publicznej.com oraz pobrać umowę, przeczytac, wypełnic, wydrukowac w dwóch egzemplarzach, podpisac, a następnie wyśłac dokumenty pocztą na adres Biuletyn Informacji Publicznej sp. z o.o., ul. Algierska 18 B, 03-977 Warszawa. Po otrzymaniu umów, podpisany przez nas jeden z egzemplarzy zostanie Państwu odesłany.

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

Przy tym rozwiązaniu pracownik Państwa Placówki jest odpowiedzialny za redagowanie Biuletynu (wprowadzanie i aktualizowanie danych). Do naszych obowiązków należą czynności związane z utrzymaniem ciągłego dostępu do strony, codzienna archiwizacja danych i inne wymogi techniczne opisane w rozporządzeniu MSWiA. Przy wyborze tej opcji koszt utrzymania biuletynu wynosi 500 zł netto rocznie (pobierz). W ramach promocji możliwe jest darmowe utrzymywanie Biuletynu przez okres 6 miesięcy, jeżeli umowa zostanie podpisana do 2009-12-31. W celu utworzenia strony należy postępować według poniższych 6 kroków:

1. Rejestracja.

Na stronie www.biuletyn.informacji.publicznej.com należy wybrać opcję "zarejestruj się".

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

System wyświetli okno pt. "dodaj redaktora", w którym należy wprowadzić dane osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie i aktualizowanie informacji publicznych (redaktor) oraz hasło potrzebne do logowania. Po wprowadzeniu wymaganych danych należy kliknąć (u dołu ekranu) "zarejestruj się".

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

Po udanej rejestracji system automatycznie doda wprowadzoną osobę do bazy redaktorów, która jest dostępna na stronie www.biuletyn.informacji.publicznej.com pod zakładką "Redaktorzy".

2. Logowanie.

Na stronie www.biuletyn.informacji.publicznej.com należy wybrać opcję "zaloguj się".

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

System wyświetli okno, w którym należy wpisać e-mail oraz hasło podane podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych należy kliknąć "zaloguj się" (poniżej).

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

Po udanym logowaniu system jest gotowy do tworzenia nowych stron biuletynu oraz wprowadzania i aktualizacji danych.

3. Tworzenie strony podmiotowej BIP.

Na stronie www.biuletyn.informacji.publicznej.com należy wybrać opcję "Dodaj jednostkę".

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

System wyświetli okno pt."Nowa jednostka", w którym należy wypełnić podstawowe informacje o jednostce publicznej. Po wprowadzeniu wymaganych danych należy kliknąć "Dodaj nową jednostkę" (u dołu ekranu).

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

Po udanym wprowadzeniu danych system automatycznie doda podmiot do bazy jednostek dostępnej na stronie www.biuletyn.informacji.publicznej.com pod zakładką "Jednostki".

4. Wprowadzanie informacji do utworzonej strony podmiotowej BIP.

Po udanym wprowadzeniu danych (pkt.3) system wyświetli nowo powstałą stronę główną podmiotowego BIP, na której należy wybrać opcję "Dodaj kategorię" (po lewej stronie ekranu).

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

System wyświetli okno "Nowa kategoria", w które należy wpisać nazwę nowej kategorii menu przedmiotowego lub wybrać odpowiednią kategorię z listy a następnie kliknąć "Dodaj kategorię".

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

Po udanym wprowadzeniu kategorii zostanie ona dodana do "Menu Przedmiotowe" znajdujące się po lewej stronie ekranu. Czynności te należy powtórzyć dobierając odpowiednie kategorie do danej jednostki. Aby dodać informacje do danej kategorii należy kliknąć na wybraną kategorię (po lewej stronie ekranu) a następnie wybrać opcję "Dodaj dokument".

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

System wyświetli okno "Stwórz wersję roboczą nowego dokumentu", w które należy wprowadzić wybrane informacje a następnie kliknąć "Zapisz w wersjach roboczych".

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

Po udanym wprowadzeniu danych system automatycznie zapisze dokument w wersjach roboczych, w których są dostępne opcje:
a) "Pokaż" - pozwala jedynie na odczyt zawartych tam informacji
b) "Edytuj" - pozwala na dokonywanie zmian w dokumencie przed publikacją
c) "Publikuj" - pozwala na publikację ostatecznej wersji dokumentu
d) "Usuń" - pozwala na usunięcie dokumentu z danej kategorii
Aby wprowadzić informację na stronę biuletynu należy wybrać opcję "Publikuj".

Samodzielne stworznie Biuletynu poprzez pracownika Państwa Jednostki

Po udanym wprowadzeniu system automatycznie wyświetli dodaną informację w odpowiedniej kategorii menu przedmiotowego.

5. Aktualizacja informacji na stronie podmiotowej BIP.

Aby aktualizować informację należy wybrać z "Menu Przedmiotowe" odpowiednią kategorię a następnie opcję "Dodaj dokument" i postępować jak w pkt.4 . Tak utworzona i zaprojektowana przez Państwa strona BIP jest zgodna z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198). Aby utworzona strona spełniała wymogi przepisów wykonawczych zawartych w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619), należy ja zarejestrować.

6. Rejestracja strony podmiotowej BIP.

Pobierz Umowę (pobierz), przeczytaj, wypełnij, wydrukuj w dwóch egzemplarzach i podpisz, a następnie wyślij dokumenty pocztą na adres Biuletyn Informacji Publicznej Sp. z o.o., ul. Algierska 18 B, 03-977 Warszawa (po otrzymaniu umów, podpisany przez nas jeden z egzemplarzy zostanie Państwu odesłany). Po podpisaniu umowy nastąpi przekazanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP (dodanie podmiotu na www.bip.gov.pl).