Kto udostępnia informację publiczną?

 • Każdy podmiot wykonujący zadania publiczne jest obowiązany udostępniać informację publiczną.
 • Zadania publiczne to zadania nakładane na podmioty ustawami (sądownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, ochrona zdrowia, oświata, kultura, pomoc społeczna). Podmioty prywatne, wykonujące zadania publiczne ze środków publicznych (na przykład szkoły prywatne, szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej) są również adresatami obowiązków ustawy.
 • Podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej jest każda wyodrębniona jednostka organizacyjna, wykonująca zadania publiczne, posiadająca swój własny ustrój: organizację (schemat organizacyjny), kierownika jednostki, odrębny majątek, sposób przyjmowania spraw, godziny funkcjonowania. Co oznacza, że za udostępnianie informacji publicznej odpowiada komisariat policji, biblioteka, posterunek straży pożarnej, dom kultury, każda placówka oświatowa, nzoz a nawet prywatny gabinet lekarski, który ma zawartą umowę z NFZ.

Jakie informacje mogą nas interesować?

 • Wyniki kontroli sanepidu w szkole, do której uczęszcza nasze dziecko. Wydatki gminy czy powiatu na jakieś cele. Podstawa prawna działania szkoły prywatnej. Kompetencje (uprawnienia) kontaktującego się z nami urzędnika. Sposób składania wszelakich wniosków (o pozwolenie na budowę, o zarejestrowania, wyrejestrowanie, dowód osobisty, wtórnik prawa jazdy) i sposób załatwienia tej sprawy. Dokumentacja przetargowa. Przegrane sprawy sądowe. Zadłużenie podmiotów publicznych.
 • Każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną.
 • Przypomnijmy, że informacja publiczna dotyczy wyłącznie zaistniałych faktów, istniejących dokumentów a więc czegoś, co już jest. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie umożliwia obywatelom prywatnej kontroli działalności podmiotu. Podmiot ma prawo zażądać opłaty za wygórowane oczekiwania (na przykład kopie dokumentów z dziesięciu segregatorów) lub zażądać uzasadnienia, jeśli oczekuje się od niego przetworzenia danych (na przykład wykonania zestawienia).

Jak uzyskać informację publiczną?

 • Informację publiczną udostępnia się poprzez internetową stronę podmiotową biuletynu informacji publicznej lub poprzez wywieszenie (wystawienie) informacji na zewnątrz budynku, aby była ona dostępna również po zamknięciu placówki.
 • Tylko informacja nieudostępniona w sposób określony powyżej, udostępniania jest na wniosek. Wniosek można złożyć pocztą elektroniczną, faksem, listem, również ustnie.
 • Nikt nie musi uzasadniać swojego zapytania czy wniosku.

Co robić w przypadku odmowy lub trudności w dostępie do informacji publicznej?

 • Na stronie www.biuletyn.informacji.publicznej.com istnieje możliwość uzyskania informacji publicznej od jednostek, które znajdują się w naszej bazie.
 • Za pośrednictwem naszego portalu można również zwrócić się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej do innych jednostek . (Pobierz formularz) i wyślij go na adres mail: kontakt@biuletyn.informacji.publicznej.com
 • Bezczynność (trwająca dłużej niż 14 dni) lub odmowa udostępnienia informacji w inny sposób niż w trybie decyzji administracyjnej podlega zaskarżeniu do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.