Imiona
Marek  
Nazwisko
Wysocki  
Jednostka
 
Funkcja
Użytkownik  
Ulica
 
Kod
 
Miejscowość
 
Telefon
 
Fax
0-54 287-27-48